Phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu - HĐND thành phố Hà Nội khóa XV (Phần 3)
05/07/2018 12:15