Phim tài liệu: Cột mốc vàng Điện Biên Phủ (T2 - Điện Biên Phủ rực rỡ tên vàng)
09/05/2018 10:15