Phim tài liệu: Nghĩa tình chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972
11/09/2018 09:46