Phim tài liệu: Thắp sáng những miền quê xa
25/07/2018 15:50