Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phòng chống tham nhũng
02/12/2019 07:42
(HanoiTV) - Chương trình số 07 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 là một trong tám chương trình công tác đã ghi dấu ấn quan trọng trong hoạt động của BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020.