Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phóng sự : Chuỗi liên kết – Hướng phát triển bền vững của ngành nông nghiệp
16/09/2019 15:47
(HanoiTV) - Giá trị hàng nông sản tăng từ 15 - 30% so với sản phẩm sản xuất theo phương pháp truyền thống khi ap dụng chuỗi liên kết.