Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phụ nữ ngày nay
20/10/2019 15:37
(HanoiTV) - Nói tới phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày nay là nói về vị thế và vai trò của họ ngày càng được khẳng định trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ chính trị kinh tế cho tới văn hóa xã hội.