Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phủ Tây Hồ những ngày đầu xuân
12/02/2019 07:28
(HanoiTV) - Văn hóa tín ngưỡng Mẫu Tam Phủ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Một trong những điểm lưu truyền và phát triển di sản này là Phủ Tây Hồ.