PV Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng về chương trình "Xây dựng nông thôn mới"
17/02/2018 21:00
(HanoiTV) - Với ý chí quyết tâm cao của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân, thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững lá cờ đầu của cả nước trong thực hiện chương trình "Xây dựng nông thôn mới". Nhân đầu xuân mới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, đã có cuộc trả lời phỏng vấn Đài PT-TH Hà Nội về thành công của Thủ đô trong việc thực hiện chương trình "Xây dựng nông thôn mới".