Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

PVN bản lĩnh dối diện với khủng hoảng kép
08/08/2020 21:15
(HanoiTV) - Đối với dầu khí - ngành kinh tế năng lượng trụ cột của đất nước còn phải đối mặt với khủng hoảng kép của việc giá dầu suy giảm và đại dịch Covid-19. Nhưng bằng bản lĩnh của mình, kinh nghiệm vượt qua giai đoạn sóng gió vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tích cực.