Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quận Long Biên công bố kết quả bầu cử HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
26/05/2016 21:47
Ngày 24/5, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri đi bỏ phiếu tại Hà Nội

Theo đó, tổng số những người trúng cử đại biểu HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 là 39 người. Không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại.

Cụ thể, tại đơn vị bầu cử số 1- Phường Ngọc Thụy:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 26.364 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 26.283 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,69%.

Tại đơn vị bầu cử số 2- Phường Bồ Đề:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 18.119 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 18.065 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,70%.

Tại đơn vị bầu cử số 3- Phường Gia Thụy, Phường Ngọc Lâm:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 26.255 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 26.237 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,93%.

Tại đơn vị bầu cử số 4- Phường Thượng Thanh, Phường Việt Hưng:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 27.788 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 27.748 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,86%.

Tại đơn vị bầu cử số 5- Phường Đức Giang:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 17.881 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 17.853 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,84%.

Tại đơn vị bầu cử số 6- Phường Thạch Bàn, Long Biên, Cự Khối:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 29.395 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 29.313 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,72%.

Tại đơn vị bầu cử số 7- Phường Phúc Đồng, Sài Đồng:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 21.491 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 21.456 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,84%.

Tại đơn vị bầu cử số 8- Phường Giang Biên, Phúc Lợi:
Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 19.597 người.
Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 19.556 người.
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,79%.

Theo Hanoi.gov.vn

<

Từ khóa: đại biểuhội đồng nhân dâncử triHà Nộinhiệm kỳỦy ban Bầu cử Quốc hộitrúng cửđơn vị bầu cửhanoitvdai truyen hinh ha noiđài truyền hình hà nộidai truyen hinhdai phat thanhphat thanhtruyen hinhhanoitelevisionradiophát thanhtruyề

<