Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý An toàn thực phẩm: Tăng cường quản lý chất lượng nông - lâm
22/07/2019 10:10
(HanoiTV) - Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố được sát sao chỉ đạo và đạt được nhiều chuyển biến tích cực.