Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Buông lỏng quản lý kiểm soát giết mổ kinh doanh thịt lợn tại chợ Nghệ Sơn Tây
21/04/2019 00:56
Việc kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối nông lâm sản chợ Nghệ Sơn Tây không hề có dấu kiểm soát giết mổ diễn ra trong sự bất lực của ngành thú y