Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Dồn sức phòng chống dịch tả châu Phi
13/04/2019 22:39
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên trách và sự đồng lòng của người chăn nuôi, Dịch tả lợn Châu phi bước đầu đã được đẩy lùi.