Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Hà Nội kết nối doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
30/06/2019 10:11
(HanoiTV) - Hà Nội thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp xây dựng chuỗi liên kết nông sản an toàn.