Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Hà Nội nỗ lực phòng chống dịch tả lợn châu Phi
25/05/2019 17:21
Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ tướng chính phủ đã đến kiểm tra công tác không chế dịch tại huyện Đông Anh. Đến nay dịch đã lây lan ra 24 quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội.