Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Hoạt động ban điều phối chuỗi cung ứng nông sản an toàn cho Hà Nội
11/08/2019 23:07
(HanoiTV) - 3 năm hoạt động Ban điều phối chuỗi cung ứng nông sản an toàn cho Hà Nội