Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Hoạt động ban điều phối chuỗi cung ứng nông sản an toàn cho Hà Nội
17/08/2019 19:37
(HanoiTV) - Hướng tới một nền nông nghiệp sạch bền vững, huyện Phúc Thọ đã xây dựng dược 6 chuỗi liên kết giá trị và thực hiện truy xuất nguồn gốc nhiều sản phẩm nông nghiệp