Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Kết quả tháng hành động ATTP 2019
19/05/2019 14:21
Ghi nhận của đoàn kiểm tra số 2 tại các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai về công tác an toàn thực phẩm.