Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Khó khăn công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
05/05/2019 13:31
Mặc du tích cực chỉ đạo nhưng dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, ghi nhận tại địa bàn Phúc Thọ.