Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Mạ khay cấy máy - giải pháp nâng cao năng suất chất lượng lúa gạo
06/04/2019 23:20
Gieo mạ khay, cấy máy giúp giảm chi phí 3,2 triệu đồng trên 1 hecta so với cấy lúa bằng tay. Đấy mạnh cơ giới hóa trong khâu gieo cấy giúp nâng cao chất lượng lúa gạo.