Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Mê Linh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa
05/08/2019 00:19
(HanoiTV) - Những năm gần đây huyện Mê Linh rất chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tạp trung vào những nông sản đặc sản của huyện.