Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Năm 2019, na Chi Lăng tập trung hướng tới thị trường nội địa
07/09/2019 15:09
(HanoiTV) - Trái Na Chi Lăng cây trồng chủ lực ở Lạng Sơn tập trung vào thị trường nội địa