Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Nhãn chín muộn được xuất khẩu sang Úc
28/09/2019 18:21
(HanoiTV) - Hà Nội tập trung xây dựng nhiều vùng trồng nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP