Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Ứng Hòa phát triển nông nghiệp công nghệ cao
31/08/2019 21:21
(HanoiTV) - Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao độc đáo và hiệu quả ở huyện Ứng Hòa