Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Xây dựng thương hiệu chuối Vân Nam - huyện Phúc Thọ
01/06/2019 17:52
(HanoiTV) - Thương hiệu chuối của xã Vân Nam của huyện Phúc Thọ đã được công nhận tạo được thu nhập cao cho nhân dân và thị trường tiêu thụ ổn định.