Quản lý lễ hội: Cần quyết liệt hơn nữa
12/01/2017 11:36
(HanoiTV) - Đi lễ hội đầu năm để thư giãn tinh thần, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc tổ chức ở một số lễ hội vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, cần phải siết chặt quản lý để lễ hội thực sự là sinh hoạt bổ ích, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.