Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ ba
06/11/2017 08:21
(HanoiTV) - Ngày 6/11, kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.

Từ khóa: