Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
26/05/2020 14:45
(HanoiTV) - Sáng 26/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.