Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế - xã hội
22/05/2019 13:17
(HanoiTV) - Sáng 22/5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2019.

Từ khóa: