Văn hóa / Thể thao Nghệ thuật Nhân vật
Quy định mới về quản lý và tổ chức lễ hội
03/09/2018 07:52
(HanoiTV) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Nghị định nêu rõ, việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Theo đó, lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Nghị định quy định không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội; hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Người tham gia lễ hội phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Nghị định cũng quy định những loại hình lễ hội phải đăng ký với Bộ Văn hóa, với UBND cấp tỉnh và với UBND cấp huyện trước khi tổ chức. Bên cạnh đó, Nghị định quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định trên còn phải thực hiện các quy định sau: Không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

HanoiTV

Từ khóa: