Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chưa đi vào cuộc sống
16/05/2018 20:10
(HanoiTV) - Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chính thức có hiệu lực, trong đó có đưa nhà chung cư vào diện phải thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm cháy nổ. Tuy nhiên, đến nay, việc thực thi Nghị định này vẫn còn một vài bất cập.