Xem video Rác thải đổ xuống mương - nguy cơ ô nhiễm lâu dài Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Rác thải đổ xuống mương - nguy cơ ô nhiễm lâu dài
05/10/2017 09:07
Những ngày gần đây Sở xây dựng liên tiếp họp với các ban ngành, chức năng và thị xã Sơn Tây về vấn đề người dân chặn xe vào bãi rác Xuân Sơn. Còn tại các huyện, tình trạng ùn ứ rác thải tại vẫn tiếp diễn. Đơn cử tại xã Đồng Thái huyện Ba Vì, do chưa vận chuyển được rác vào bãi Xuân Sơn, nên các vệ sinh viên mang rác ra đổ ngay xuống mương nằm sát đường 32. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, rất nhiều điểm dọc tuyến mương được chính quyền bố trí làm bãi rác tạm thời và không dùng bất cứ biện pháp nào để giảm ô nhiễm.