Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Rau an toàn: Giữ thương hiệu vùng rau an toàn
22/10/2016 15:40
(HanoiTV) - Xây dựng thương hiệu cho vùng rau an toàn là một quá trình không hề ngắn, kéo dài hàng chục năm. Xây dựng thương hiệu đã khó, việc giữ được thương hiệu lại không phải là chuyện dễ dàng đối với những người sản xuất. Tại hợp tác xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, một địa phương có truyền thống sản xuất rau an toàn, vấn đề duy trì và phát triển thương hiệu luôn được các xã viên quan tâm và đoàn kết thực hiện.