Rau an toàn Hà Nội: Đưa hệ thống giám sát bằng camera vào sản xuất rau an toàn
10/09/2018 09:13