Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Rau an toàn: Kết nối sản xuất nông sản sạch tại Hà Nội
26/09/2016 14:06
(HanoiTV) -Việc kết nối các tụ điểm sản xuất rau trên địa bàn Hà Nội để đảm bảo nguồn cung cho từng gia đình cũng như các nhà ăn tập thể trong thành phố là điều thiết yếu. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn cung về rau sạch cả chất lượng và số lượng, những khó khăn còn tồn đọng trong phương pháp quản lý và kiểm soát chất lượng và cách thức kết nối các điểm sản xuất rau cần được giải quyết nhanh chóng và triệt để. Những vấn đề này sẽ được phản ánh trong chương trình Rau an toàn ngày 24/9.