Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Rau an toàn ngày 03/9/2016
04/09/2016 10:52
(HanoiTV) - Huyện Mê Linh là địa phương có đủ điều kiện về diện tích và sản xuất rau an toàn cũng như vùng sản xuất rau lớn. Cùng với diện tích tiềm năng, Mê Linh còn có nhiều sản phẩm nổi tiếng như cải củ trắng Việt, dưa cải, hành tây. Tuy vậy, việc xây dựng thương hiệu cho những vùng rau chuyên canh, sản phẩm có thể truy suất nguồn gốc xuất xứ để có thể nâng cao giá trị sản phẩm đang là một vấn đề lớn cần được các cấp các ngành tại địa bàn quan tâm.