Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Rau an toàn: Sản xuất rau tại Vân Nội
02/11/2016 15:11
(HanoiTV) - Xã Vân Nội, huyện Đông Anh là một trong những xã trọng điểm rau tại Hà Nội. Với truyền thống sản xuất rau an toàn từ hàng chục năm qua, Vân Nội là một trong những điểm mà ngành bảo vệ thực vật lựa chọn để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sau 4 tháng thực hiện trên cơ sở áp dụng hệ thống đảm bảo cùng tham gia với người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có sự giám sát của chính quyền và ngành bảo vệ thực vật, những kết quả bước đầu đã được ghi nhận.