Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Rau sắng chùa Hương đã có thương hiệu
17/04/2019 00:25
(HanoiTV) - Lần đầu tiên, rau sắng - sản vật nổi tiếng của chùa Hương đã được định danh và có thương hiệu riêng. Như vậy, loại rau này đã từ thơ ca đi ra đời sống thực, trở thành sản phẩm đặc biệt gắn liền với du lịch Chùa Hương.