Rừng đặc dụng Hương Sơn vì sao cần được bảo vệ đặc biệt
30/11/2017 23:21
(HanoiTV) - Rừng Hương Sơn được coi là bảo tàng sinh vật học phong phú, để bảo tồn được giá trị của rừng, công tác quản lý và bảo vệ rừng là một bài toán khó đối với đơn vị chức năng trong nhiều năm qua