Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tình yêu Hà Nội
Tết độc lập đầu tiên ở Hà Nội (2/9/1945)
Tết độc lập đầu tiên ở Hà Nội (2/9/1945)
03/09/2019 09:28 - 30 Lượt xem

(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.