Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bất cập trong phân cấp quản lý xã hội
12/07/2020 08:00
(HanoiTV) - Quá trình tổ chức thực hiện quy định về phân cấp nhiệm vụ chi gắn với phân cấp quản lý kinh tế xã hội thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song quá trình thực hiện vẫn còn những bất cập đặc biệt là lĩnh vực thoát nước đô thị.