Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sẵn sàng cho một thành phố thông minh
09/10/2019 20:49
(HanoiTV) - Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội cũng là một trong ba thành phố của Việt Nam xây dựng thành phố thông minh vào năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hướng tới mục tiêu này, thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng từng phần của một đô thị thông minh.