Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ
21/09/2019 08:13
(HanoiTV) - Nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ ngày càng cao của người dân, nông nghiệp Hà Nội đã không ngừng đưa những giống lúa mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất thành những vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.