“Sao độc lập” – Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (Phần 2)
01/09/2018 22:31