Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu
23/05/2020 13:07
(HanoiTV) - Sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Cư trú sửa đổi được Chính phủ trình Quốc hội sáng 23/5.