Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục
Sở Công thương Hà Nội phổ biến quy định mới về xúc tiến thương mại
18/08/2018 17:17
(HanoiTV) - Sở Công thương Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị phổ biến những quy định mới trong Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

HanoiTV

Từ khóa: