Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sóc Sơn cưỡng chế công trình vi phạm TTXD
28/10/2020 12:56
(HanoiTV) - Huyện Sóc Sơn đã tổ chức cưỡng chế vi phạm TTXD tại xã Xuân Thu. Đây là những công trình vi phạm đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng tiếp tục tái phạm.

HanoiTV

Từ khóa: TTXD