Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sóc Sơn kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
24/04/2019 21:10
(HanoiTV) - Vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về quản lý đất đai luôn là vấn đề nóng và khó với hầu hết các địa bàn của thành phố. Tại huyện Sóc Sơn, hơn 300 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng và phát sinh mới hiện đang được các cấp, các ngành ở huyện Sóc Sơn vào cuộc xử lý, lập lại kỷ cương.