Sống an toàn: Giết mổ và sử dụng thịt chó - nguy cơ nhiễm bệnh tiềm ẩn
13/12/2018 11:21